Ultralätt flyg

DTA's Gyrokopter. Se mer av gyrokoptern genom att klicka här!

DTA

I dag är det Ultralätta flyget (UL) en växande gren av sportflyget i Sverige och Europa p.g.a. sina lägre avgifter. UL-flyget har utvecklats från hobbyverksamhet till att idag erbjuda fabrikstillverkade moderna och säkra flygplan, trikar och gyrokopter med god prestanda och bekvämlighet.

Vi på UL-Bolaget erbjuder:

DTADTA