Ultralätt Gyrokopter, Flygplan och Trike

Vi saluför moderna Flygplan av typ Ultralätta tyngdpunkt styrda och Treaxliga roderstyrda flygplan samt Gyrokopter.

Våra leverantörer är för närvarande DTA , Flysynthesis, FK-Lightplanes, G1 Aviation och Apollo.


Gyrokopter

DTA J-ro

Klicka Här!

Trikar: UL-A Tyngdpunktstyrda Flygplan.
Polaris

DTA
Apollo


Klicka Här!

Roderstyrda
Flygplan UL-B.

Storch
Catalina NG
FK 9, FK 12, FK 14.

Apollo. G1

Klicka här!