UL-Bolaget

Robin Fjellström som startade UL-Bolaget 1999 har erfarenheter av flygning sedan slutet av 80-talet. Hängflyg, Trikeflyg och Roderstyrt UL-flyg samt Segelflyg är det som har attraherat honom mest inom sportflyget, och på senare tid även gyrokopter.

Intentionerna för UL-Bolaget är att ge våra kunder personlig och professionell service med ett högt säkerhetstänkande samt leverera produkter med hög kvalitet.